Legislation code 1818/QĐ-UBND
Issuing date 05/11/2019
Published time 05/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation