Legislation code 1837/QĐ-UBND
Issuing date 07/11/2019
Published time 07/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation