Legislation code 1847/QĐ-UBND
Issuing date 11/11/2019
Published time 11/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú – Đắk Nang, huyện Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation