Legislation code 1865/QĐ-UBND
Issuing date 14/11/2019
Published time 14/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nội vùng và san ủi mặt bằng tại điểm bố trí dân cư xen ghép thuộc Phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào thôn Phú Vinh, xã Quảng phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation