Legislation code 1871/QĐ-UBND
Issuing date 15/11/2019
Published time 15/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation