Legislation code 1880/QĐ-UBND
Issuing date 18/11/2019
Published time 18/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo hàng rào, nhà bảo vệ, sân bê tông, phần thoát nước ngoài nhà thuộc trụ sở Báo Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation