Legislation code 1902/QĐ-UBND
Issuing date 25/11/2019
Published time 25/11/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng năm 2019 của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation