Legislation code 1941/QĐ-UBND
Issuing date 03/12/2019
Published time 03/12/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Hạng mục: Hệ thống chống sét toàn diện (Gói thầu số 13)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation