Legislation code 1965/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2019
Published time 05/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị và đường truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Đắk Nông (PTD) qua vệ tinh Vinasat-2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation