Legislation code 1809/QĐ-UBND
Issuing date 31/10/2019
Published time 31/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation