Legislation code 2024/QĐ-UBND
Issuing date 17/12/2019
Published time 17/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R’măng, huyện Đắk Glong
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation