Legislation code 2047/QĐ-UBND
Issuing date 19/12/2019
Published time 19/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến cà phê nhân, sản xuất cà phê bột chất lượng cao của Công ty TNHH Huy Hiển Đắk Mil
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation