Legislation code 156/QĐ-UBND
Issuing date 13/02/2020
Published time 13/02/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation