Legislation code 99/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2020
Published time 17/01/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation