Legislation code 93/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2020
Published time 17/01/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation