Legislation code 94/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2020
Published time 17/01/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation