Legislation code 71/QĐ-UBND
Issuing date 14/01/2020
Published time 14/01/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation