Legislation code 236/QĐ-UBND
Issuing date 20/02/2020
Published time 20/02/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Chợ và khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation