Legislation code 235/QĐ-UBND
Issuing date 20/02/2020
Published time 20/02/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đ’Rông, Đắk Diêr 
và hồ đập nhỏ thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation