Legislation code 158/QĐ-UBND
Issuing date 13/02/2020
Published time 13/02/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R’lấp
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation