Legislation code 324/QĐ-UBND
Issuing date 09/03/2020
Published time 09/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Trường Sơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation