Legislation code 367/QĐ-UBND
Issuing date 17/03/2020
Published time 17/03/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation