Legislation code 350/QĐ-UBND
Issuing date 13/03/2020
Published time 13/03/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thành lập 02 khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation