Legislation code 423/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2020
Published time 27/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Đức An, huyện Đắk Song của Công ty Cổ phần năng lượng Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation