Legislation code 395/QĐ-UBND
Issuing date 24/03/2020
Published time 24/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi 48.000 con heo hậu bị Khang Thọ của Công ty TNHH chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation