Legislation code 394/QĐ-UBND
Issuing date 24/03/2020
Published time 24/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô 24.000 con heo thịt của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Quảng Phú
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation