Legislation code 392/QĐ-UBND
Issuing date 24/03/2020
Published time 24/03/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation