Legislation code 376/QĐ-UBND
Issuing date 20/03/2020
Published time 20/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành Gói thầu số 2-4: Kè bờ đông đoạn từ cầu Đắk Nông đến tiếp giáp cầu Bà Thống, công trình: Hồ Trung tâm, thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation