Legislation code 375/QĐ-UBND
Issuing date 20/03/2020
Published time 20/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông Gói thầu số 05: Xây lắp trụ sở làm việc UBND tỉnh và lắp đặt thiết bị, hệ thống đường điện, điện thoại, cáp quang, cáp tin học
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation