Legislation code 471/QĐ-UBND
Issuing date 07/04/2020
Published time 07/04/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation