Legislation code 456/QĐ-UBND
Issuing date 03/04/2020
Published time 03/04/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 5, phường Nghĩa Phú
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation