Legislation code 447/QĐ-UBND
Issuing date 31/03/2020
Published time 31/03/2020
Signer Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đắk Sor 4 của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Nguyên 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation