Legislation code 443/QĐ-UBND
Issuing date 31/03/2020
Published time 31/03/2020
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation