Legislation code 618/QĐ-UBND
Issuing date 05/05/2020
Published time 05/05/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đ’rông, Đắk Diêr và hồ đập nhỏ thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation