Legislation code 603/QĐ-UBND
Issuing date 04/05/2020
Published time 04/05/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Krông Nô từ hạ lưu hồ Buôn Tua Sarh đến ngã ba sông Krông Ana và phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation