Legislation code 602/QĐ-UBND
Issuing date 04/05/2020
Published time 04/05/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Đề án quản lý hạn hán bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation