Legislation code 594/QĐ-UBND
Issuing date 28/04/2020
Published time 28/04/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ngập lụt, hạn hán cho huyện Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation