Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
98/QĐ-SKH Quyết định về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 của Công ty Cổ phần Phú Lâm 13/08/2020 Nguyễn Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
2055/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 20/12/2019 Nguyễn Bốn
1937/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuát gách không nung Đắk Nông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông 29/11/2018 Nguyễn Bốn
1870/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm sát hạch lái xe loại I, Bến xe khách liên tỉnh loại II, Phân hiệu cơ sở đào tạo lái xe của Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi tại Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh 22/11/2018 Nguyễn Bốn
1855/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 21/11/2018 Trần Xuân Hải
1713/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 và điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định 921/QĐ-UBND, ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1198/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 03/08/2018 Nguyễn Bốn
870/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

06/06/2018 Nguyễn Bốn
557/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông 17/04/2018 Nguyễn Bốn
413/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm 26/03/2018 Nguyễn Bốn