Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
872/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2020 18/06/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
466/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh 
Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
06/04/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
93/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 17/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1778/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia 29/10/2019 Trần Xuân Hải
1582/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Nông 25/09/2019 Trần Xuân Hải
1483/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) 06/09/2019 Trần Xuân Hải
1000/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. 04/07/2019 Nguyễn Bốn
426/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh giá kế hoạch một số mặt hàng trong các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018-2019 02/04/2019 Trần Xuân Hải
305/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hồ Buôn Lang, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Hạng mục: Đập đất, tràn xã lũ, cống lấy nước) 07/03/2019 Trần Xuân Hải
1589/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng – phần vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đăk Nông 05/10/2018 Nguyễn Bốn
942/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 18/06/2018 Nguyễn Bốn