Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
477/QĐ-UBND  Phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Chợ và khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân 07/04/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
94/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2020 17/01/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1871/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa 15/11/2019 Trần Xuân Hải
837/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 07/06/2019 Trần Xuân Hải
452/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông 05/04/2019 Trần Xuân Hải
190/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trương Mầm non tư thục Đắk Nông
30/01/2019 Trần Xuân Hải
2132/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút 21/12/2018 Trần Xuân Hải
2117/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2 20/12/2018 Trần Xuân Hải
1479/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 19/09/2018 Trần Xuân Hải