Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1116/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 31/07/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
2096/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ công nghệ cao Hansol HomeDeco Việt Nam của Công ty TNHH Hansol HomeDeco 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2047/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến cà phê nhân, sản xuất cà phê bột chất lượng cao của Công ty TNHH Huy Hiển Đắk Mil 19/12/2019 Nguyễn Bốn
1782/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan của Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông 29/10/2019 Nguyễn Bốn
1767/QĐ-UBND  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nam Long của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Điện năng Đắk Nông 28/10/2019 Nguyễn Bốn
1478/QĐ-UBNd Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú  05/09/2019 Trần Xuân Hải
336/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đắk R’keh, Đa Anh Kông của Công ty Cổ phần Thủy Điện Đại An 19/03/2019 Nguyễn Bốn
298/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm tiêu trên địa bàn Huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần Tonkin Spices 06/03/2019 Nguyễn Bốn