Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
852/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác 17/06/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
814/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập cho các công trình, tiểu dự án đã hoàn thành thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) 11/06/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
801/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Xây dựng đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 09/06/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
800/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh 09/06/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
777/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) 03/06/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
730/QĐ-UBND  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 26/05/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
699/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông nội bộ thuộc dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) 20/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
701/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 20/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
666/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và truyền thống – Thư viện Công an tỉnh Đắk Nông 14/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
657/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông 13/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
616/QĐ-UBND  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đrồ, Đắk H’Mang và hồ đập nhỏ thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
618/QĐ-UBND  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đ’rông, Đắk Diêr và hồ đập nhỏ thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 05/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
598/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công: Duy trì cây xanh, thảm cỏ và quét rác trong khuôn viên Tỉnh ủy năm 2020 04/05/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
602/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Đề án quản lý hạn hán bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 04/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
603/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Krông Nô từ hạ lưu hồ Buôn Tua Sarh đến ngã ba sông Krông Ana và phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp 04/05/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
592/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ngập lụt, hạn hán cho huyện Cư Jút
28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
593/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Xây dựng bản đồ ngập úng và ngập lũ huyện Đắk Glong 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
594/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình: Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai ngập lụt, hạn hán cho huyện Krông Nô
28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
579/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
27/04/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
551/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn viên du lịch, Điều dưỡng, Quản trị khách sạn và Thú y thuộc dự toán: Mua sắm thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng Cộng đồng 22/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh