Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
392/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông (đợt 1)
24/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
367/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

17/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
350/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thành lập 02 khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
13/03/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
351/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Nâng cao năng lực cho trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)
13/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
352/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà điều hành, cổng tường rào, nhà bảo vệ hàng rào đầu đường D1, nạo vét hố thu, hố ga các trục đường trong khu công nghiệp Tâm Thắng 13/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
342/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/eBB994/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông 11/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
343/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà ăn, nhà cầu nối và ký túc xá trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh

11/03/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
332/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cấp cứu (Marcaine 0,5% 4ml) có trong kế hoạch nhưng không trúng thầu cho các đơn vị quý I/2020 10/03/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
232/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung 20/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
234/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đ’Rông, Đắk Diêr và hồ đập nhỏ thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 20/02/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
235/QĐ-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình: Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập hồ chứa nước Đắk Đ’Rông, Đắk Diêr 
và hồ đập nhỏ thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

20/02/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
236/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Chợ và khu dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân 20/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
158/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắk R’lấp 13/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) 12/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
99/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 17/01/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
22/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cần dùng trong cấp cứu và điều trị (có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu) cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh (Quý IV/2019) 07/01/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2362/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô 31/12/2019 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
3014/QĐ-UBND  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạng mục Dãy nhà cấp IV, 05 phòng 31/12/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2092/QĐ-UBND Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuyền rồng 26/12/2019 Trần Xuân Hải
2090/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức 26/12/2019 Trần Xuân Hải