Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1422/QĐ-UBND Phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp và xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1423/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1424/QĐ-UBND Phê duyệt dự án nuôi heo rừng lai tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1425/QĐ-UBND Phê duyệt dự án trồng xoài tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil thuộc dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 23/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
858/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nghĩa trang xã Đắk Lao mở rộng của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Vạn Năng Đắk Nông 17/06/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
394/QĐ-UBND Chấp thuận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô 24.000 con heo thịt của Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Quảng Phú
24/03/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
395/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi 48.000 con heo hậu bị Khang Thọ của Công ty TNHH chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô
24/03/2020 Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh
1801a/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà và xã Đắk N’drung 31/10/2019 Nguyễn Bốn
249/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 26/02/2019 Trần Xuân Hải
245/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà ăn, nhà cấu nối và ký túc xá trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh 26/02/2019 Trần Xuân Hải
1725/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1721/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1717/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N’Ting, tỉnh Đắk Nông 31/10/2018 Trần Xuân Hải
1050/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) của Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1048/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng cấp các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại các huyện Đắk Glong, Đắk R’lấp, Krông Nô, thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông  09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1049/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Bờ Tây, Hồ trung tâm tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1003/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’Lấp 29/06/2018 Trần Xuân Hải
693/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2018, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông do Ngân hàng Thế giới tài trợ 09/05/2018 Nguyễn Bốn
493/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 09/04/2018 Trần Xuân Hải
1819a/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 22/03/2018 Nguyễn Bốn