Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
460/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện Đắk R'lấp 

11/09/2017 Trần Xuân Hải
466/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

08/09/2017 Trần Xuân Hải
465/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Bệnh viên Đa khoa tỉnh phục vụ Đề án Bệnh viện về tinh

08/09/2017 Trần Xuân Hải
464/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trung tâm hội nghị và sân đường nội bộ

08/09/2017 Trần Xuân Hải
463/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cổng, tường rào Liên đoàn Lao động tỉnh 

08/09/2017 Trần Xuân Hải
462/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Công trình phụ xây bờ kè, trồng cây xanh chống sạt lở công trình Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Nông

08/09/2017 Trần Xuân Hải
461/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Báo Đắk Nông điện tử

08/09/2017 Trần Xuân Hải
459/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk R'Măng

08/09/2017 Trần Xuân Hải
458/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Lao (giai đoạn 1)

08/09/2017 Trần Xuân Hải
457/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường cơ động từ Trung tâm huyện Tuy Đức đến Đại đội bộ binh 3, huyện Tuy Đức

08/09/2017 Trần Xuân Hải
456/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức

08/09/2017 Trần Xuân Hải
455/BC-HĐTĐ

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

08/09/2017 Trần Xuân Hải
341/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

 

28/02/2017 Nguyễn Bốn