Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đăk Sôr 2, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:48 PM  | cms-view-count: 2
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đăk Sôr 2, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. ...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đắk Sôr 2, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:41 PM  | cms-view-count: 0
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Thủy điện Đắk Sôr 2, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/06/2020 | 03:34 PM  | cms-view-count: 1
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai...

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/05/2020 | 09:25 AM  | cms-view-count: 1035
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 14 đến cửa khẩu Bu Prăng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 04/05/2020 | 09:38 AM  | cms-view-count: 590
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

cms-publish-date 07/04/2020 | 10:14 AM  | cms-view-count: 686
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định đơn giá tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/03/2020 | 09:02 AM  | cms-view-count: 729
Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Cà Phê 15/Quân khu 5 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

cms-publish-date 11/03/2020 | 08:04 AM  | cms-view-count: 673
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Cà Phê 15/Quân khu 5 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Xem chi tiết tại đây

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 48 (Khu đất Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (cũ)) tổ dân phố 8, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:36 AM  | cms-view-count: 795
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 48 (Khu đất Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (cũ)) tổ...

Phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (m3) trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu vực Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:33 AM  | cms-view-count: 817
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (m3) trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:26 AM  | cms-view-count: 797
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông;...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mầm non phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng (02 tầng) và hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:15 AM  | cms-view-count: 626
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mầm non phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/02/2020 | 10:07 AM  | cms-view-count: 511
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường Khu tái định cư phía Đông Hồ Trung tâm và đường Đ2, dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 20/02/2020 | 09:43 AM  | cms-view-count: 418
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tiếp giáp đường Lương Thế Vinh thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (đợt 2).

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:31 PM  | cms-view-count: 360
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Mở rộng trường mầm non Vàng Anh, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 277
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Mở rộng trường mầm non Vàng Anh, xã Nam Xuân, huyện ...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính được khấu trừ vào tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng – nhà ở của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phương Thảo tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:15 PM  | cms-view-count: 304
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính được khấu trừ vào tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trung tâm cụm xã Đắk Drô, hạng mục: Nhà văn hóa, sân vận động, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:10 PM  | cms-view-count: 249
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trung tâm cụm xã Đắk Drô, hạng mục: Nhà văn hóa, sân vận...

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 03:01 PM  | cms-view-count: 218
UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/02/2020 | 02:56 PM  | cms-view-count: 249
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk...