TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy tỉnh lộ 1 tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp.
cms-publish-date 26/04/2021 | 10:33  | cms-view-count: 64831

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước những vị trí tụ thủy tỉnh lộ 1 tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp

1. Các thông tin về khu đất, thửa đất phê duyệt giá

- Địa chỉ khu đất: Tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đăk Nông; được đo đạc thành lập trên mảnh trích đo địa chính ký hiệu TĐ 02-2020. Khu đất có tứ cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường N'Trang Lơng;

+ Phía Nam: Giáp đất của người dân;

+ Phía Đông: Giáp đất của người dân;

+ Phía Tây: Giáp đất của người dân.          

- Diện tích khu đất khoảng: 134,8 m2/2 thửa, trong đó:

+ Diện tích đất ở khoảng: 50 m2 (nằm trong thửa đất có mục đích là ODT và CLN);

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm khoảng: 84,8 m2/01 thửa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị và đất trồng cây lâu năm.

2. Giá đất cụ thể của dự án xem chi tiết tại đây

M.L