TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình).
cms-publish-date 29/12/2020 | 03:54  | cms-view-count: 16897

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường vành đai phía đông, huyện Đắk Song (đợt 2 - phần địa giới hành chính xã Nam Bình).

1. Thông tin về khu đất định giá

- Các thửa đất tọa lạc tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Phạm vi khu đất: Bao gồm 14 thửa thuộc thôn 11, xã Nam Bình. Trong đó, có 05 thửa tiếp giáp đường Quốc lộ 14 (thửa 17, 18, 19, 22- TĐ01; thửa 80-TĐ02) và 09 thửa đất nằm dọc theo trục đường khu dân cư thôn 11 (thửa 41, 42, 43, 55, 57, 58, 59, 60, 78- TĐ04).

- Tổng diện tích cần xác định giá khoảng 2.676,0 m2.

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể xem chi tiết tại đây

M.L