TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
cms-publish-date 19/02/2021 | 09:35  | cms-view-count: 5724

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Tuyến đường vận tải A-B), địa điểm tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

1. Các thông tin về khu đất, thửa đất phê duyệt giá

- Địa chỉ khu đất: Thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Các thửa đất phê duyệt giá thuộc các mảnh trích đo địa chính số 01-2019 và số 02-2019 của dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (khai trường từ năm thứ 4 đến năm thứ 5) đã được đo vẽ biên tập, kiểm tra, xác nhận đo vẽ và phê duyệt kết quả theo quy định.

Các thửa đất thu hồi nằm tiếp giáp nhau và có tứ cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp Khu đất thu hồi để thực hiện dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (khai trường năm thứ 4, 5);

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp của người dân;

+ Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp của người dân;

+ Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp của người dân. 

- Phạm vi khu đất: Khu đất nằm tập trung tại thôn 13, xã Đắk Wer và thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng được bao quanh bởi một phần là khu vực đã được thu hồi đất để khai thác mỏ Bauxit thuộc khai trường năm thứ 4, 5.

- Tổng diện tích cần xác định giá: 12.654,4 m2/4 thửa. Trong đó:

+ Diện tích đất nông nghiệp trồng cây lây năm: 11.943,2 m2/2 thửa.

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản: 711,2 m2/2 thửa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; đất nuôi trồng thủy sản.

2. Giá đất cụ thể của dự án xem chi tiết tại đây

M.L

M.L