TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.
cms-publish-date 16/03/2021 | 10:07  | cms-view-count: 28555

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư Khu tái định cư phía đông Hồ trung tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.

1. Các thông tin về thửa đất phê duyệt giá

- Địa chỉ khu đất: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, có tứ cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông: Giáp đường ĐC8, đường ĐC9 và đường Đ2 (đường N'Trang Lơng);

+ Phía Tây: Giáp đường T4 của dự án; `

+ Phía Bắc: Giáp đường Đ17 của dự án;

+ Phía Nam: Giáp đất đường Đ15 của dự án.

  • Tổng diện tích phê duyệt giá khoảng: 123.919,2 m2/626 thửa. Trong đó:

+ Mảnh trích đo địa chính số 01-2021 có tổng diện tích khoảng 19.670 m2/107 thửa đất;

+ Mảnh trích đo địa chính số 02-2021 có tổng diện tích khoảng 27.598 m2/140 thửa đất;

+ Còn lại diện tích khoảng 76.651,2 m2/379 thửa hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện để tiến hành đo đạc, phân lô và cắm mốc thành lập mảnh trích đo (số liệu về diện tích, số lô đất được xác định theo bản vẽ định vị, cắm mốc phân lô).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá đất cụ thể xem chi tiết tại đây

M.L