image banner
 
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2022-2023
Gmail
Lượt xem: 3181

Nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai của các em thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh và chọn lọc những nhân tố xuất sắc, mô hình tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ IX, năm 2022-2023. Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng kí ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2022-2023.

 

(Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, Ban tổ chức Cuộc thi yêu cầu:

100% các đơn vị cấp huyện, thành phố thành lập Ban tổ chức; ban hành thể lệ, kế hoạch cấp huyện, thành phố và triển khai thực hiện, vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia.

Mỗi đơn vị đầu mối (Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) sau khi sơ tuyển có từ 15 - 20 mô hình dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Riêng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh căn cứ vào tình hình, kết quả sơ tuyển thực tế để gửi sản phẩm, mô hình về Ban tổ chức.

Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về Cuộc thi; đảm bảo thông tin đến tất cả các cơ sở giáo dục, dạy nghề có thanh thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi tham gia; công tác tổ chức bảo đảm khoa học, khách quan, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm.

Cuộc thi được tiến hành qua 7 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1, từ 25/12/2022 - 05/02/2023: Ban hành các văn bản triển khai Cuộc thi và tổ chức phát động Cuộc thi.

Giai đoạn 2, từ ngày 06/02/2023 - 15/4/2023: Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia Cuộc thi.

Giai đoạn 3, từ ngày 16/4/2023 - 30/4/2023: Tiếp nhận sản phẩm, tổ chức sơ tuyển và gửi kết quả, danh sách kèm mô hình, sản phẩm về cơ quan thường trực Ban tổ chức.

Giai đoạn 4, từ ngày 01/5/2023 - 30/6/2023: Tổ chức đánh giá, chấm điểm mô hình, sản phẩm dự thi; giải quyết các khiếu nại (nếu có); triển lãm các mô hình, sản phẩm, công bố kết quả chính thức.

Giai đoạn 5, từ ngày 01/7/2023 - 31/7/2023: Lựa chọn, hoàn thiện và tổ chức đoàn công tác đưa các mô hình, sản phẩm đại diện địa phương tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Giai đoạn 6, từ 01/8/2023 - 30/11/2022: Tổ chức Đoàn tham dự Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi toàn quốc (nếu có).

Giai đoạn 7, trong tháng 12/2023: Tổ chức triển lãm và truyền hình trực tiếp Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi giao nhiệm vụ cho các Phó trưởng ban và các thành viên ban tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Phó Trưởng Ban thường trực): Xây dựng các nội dung tuyên truyền, các biểu mẫu, phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi để cung cấp cho các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; xây dựng dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; tiếp nhận các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi; thay mặt Trưởng Ban tổ chức theo dõi, chỉ đạo công tác đánh giá xét chọn các mô hình, sản phẩm của Hội đồng Giám khảo; tổ chức Đoàn công tác đưa các mô hình, sản phẩm địa phương tham gia Cuộc thi toàn quốc; tổ chức Đoàn công tác đưa các tác giả địa phương đi nhận giải tại Cuộc thi toàn quốc (nếu có); phối hợp tổ chức triển lãm và truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ IX, năm 2022-2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X, năm 2023-2024.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban tổ chức: Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia Cuộc thi; hướng dẫn các em nhận biết những nội dung cơ bản về sáng tạo và cách thể hiện mô hình; chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khoa học, công nghệ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban tổ chức: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh trong độ tuổi tích cực tham gia Cuộc thi; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các em thanh thiếu niên, nhi đồng xây dựng các mô hình, sản phẩm và tham gia Cuộc thi; hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi; thực hiện quy đổi tiết dạy đối với giáo viên các đơn vị trực thuộc trong thời gian hướng dẫn học sinh nghiên cứu, hoàn thiện, các mô hình, sản phẩm gửi tham; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai kế hoạch; tiếp nhận, tổ chức đánh giá, sơ tuyển các sản phẩm, mô hình của các em học sinh thuộc nhóm tuổi thanh niên trong các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm quản lý.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động để tổ chức Cuộc thi; đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện để các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi nhằm đạt kết quả cao; tiếp nhận, tổ chức đánh giá, sơ tuyển các sản phẩm, mô hình của các em thanh thiếu niên, nhi đồng ngoài hệ thống trường học; tổ chức Ngày Hội Sáng tạo trẻ nhằm tuyên truyền, phổ biến những sản phẩm để tham gia Cuộc thi; phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức Cuộc thi.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban tổ chức: Hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về Cuộc thi.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban tổ chức: Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu Trưởng Ban tổ chức ban hành các văn bản liên quan đến Cuộc thi; phối hợp tham mưu tổ chức cuộc họp Ban tổ chức; phối hợp tổ chức triển lãm và truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ IX, năm 2022-2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X, năm 2023 -2024.

Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), thành viên Ban tổ chức: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai tốt các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

Lãnh đạo Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, thành viên Ban tổ chức:Thường xuyên đưa tin, bài về các nội dung liên quan đến Cuộc thi, trong đó phản ánh tình hình tổ chức Cuộc thi như: công tác giao nộp sản phẩm, tổ chức chấm giải các cấp, Họp Ban tổ chức, lưu giữ hình ảnh chuẩn bị cho Tổng kết, trao giải và tuyên truyền các năm tiếp theo.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông: Chủ trì, phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng kịch bản tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ IX, năm 2022-2023 và phát động Cuộc thi lần thứ X, năm 2023 - 2024. Trong đó, chủ động tổ chức các hình thức xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng sân khấu Lễ tổng kết, trao giải và nâng cao chất lượng truyền hình.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là thành viên Ban tổ chức: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS HCM các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Ban tổ chức, ban hành Thể lệ, Kế hoạch và triển khai Cuộc thi cấp huyện; tổ chức thông tin tuyên truyền về Cuộc thi tại địa phương; tiếp nhận sản phẩm, mô hình của các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi tuổi thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn; tổ chức đánh giá, sơ tuyển và trao giải cấp huyện đồng thời gửi danh sách kết quả, hồ sơ kèm theo mô hình, sản phẩm sau sơ tuyển về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định; chỉ đạo việc bố trí kinh phí, trong đó có nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ phân bổ hằng năm cho việc tổ chức Cuộc thi tại địa phương; chỉ đạo việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn, gia đình và các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, mô hình đạt giải tham dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh, Cuộc thi toàn quốc; có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân trong công tác tổ chức Cuộc thi cấp huyện, các trường, các giáo viên và tác giả, nhóm tác giả đạt giải thuộc khu vực địa phương quản lý.

Xem kế hoạch chi tiết.

 

Thảo Diệp

Đắk Nông 23° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 646
  • Hôm nay: 6,447
  • Trong tuần: 303,441
  • Tất cả: 3,638,052